MacOS Sierra عرضه شد

نسخه ششم آزمایشی macOS Sierra 10.12 عرضه شد

آگوست 17, 2016

  نسخه ششم آزمایشی macOS Sierra 10.12  عرضه شد   افرادی که iOS 10 بتا را نصب کرده اند میتوانند به صورت OTA این نسخه را دریافت کنند.

نسخه ششم آزمایشی TvOS 10 عرضه شد

نسخه ششم آزمایشی TvOS 10 عرضه شد

آگوست 17, 2016

نسخه ششم آزمایشی TvOS 10 عرضه شد افرادی که iOS 10 بتا را نصب کرده اند میتوانند به صورت OTA این نسخه را دریافت کنند.

نسخه ششم آزمایشی WatchOS 3 عرضه شد

نسخه ششم آزمایشی WatchOS 3 عرضه شد

آگوست 17, 2016

نسخه ششم آزمایشی WatchOS 3 عرضه شد   افرادی که iOS 10 بتا را نصب کرده اند میتوانند به صورت OTA این نسخه را دریافت کنند.

نسخه ششم آزمایشی iOS 10 عرضه شد

نسخه ششم آزمایشی iOS 10 عرضه شد

آگوست 17, 2016

نسخه ششم آزمایشی iOS 10 عرضه شد   افرادی که iOS 10 بتا را نصب کرده اند میتوانند به صورت OTA این نسخه را دریافت کنند.  

MacOS Sierra عرضه شد

نسخه پنجم آزمایشی macOS Sierra 10.12 عرضه شد

آگوست 10, 2016

نسخه پنجم آزمایشی macOS Sierra 10.12  عرضه شد  

نسخه ششم آزمایشی TvOS 10 عرضه شد

نسخه پنجم آزمایشی TvOS 10 عرضه شد

آگوست 10, 2016

نسخه پنجم آزمایشی TvOS 10 عرضه شد

نسخه پنجم آزمایشی WatchOS 3 عرضه شد

نسخه پنجم آزمایشی WatchOS 3 عرضه شد

آگوست 10, 2016

نسخه پنجم آزمایشی WatchOS 3 عرضه شد   افرادی که iOS 10 بتا را نصب کرده اند میتوانند به صورت OTA این نسخه را دریافت کنند.

نسخه پنجم آزمایشی iOS 10 عرضه شد

نسخه پنجم آزمایشی iOS 10 عرضه شد

آگوست 10, 2016

نسخه پنجم آزمایشی iOS 10 عرضه شد   افرادی که iOS 10 بتا را نصب کرده اند میتوانند به صورت OTA این نسخه را دریافت کنند.  

ویدیویی از نمایش آیفون 7 و 7 پلاس

ویدیویی از نمایش آیفون 7 و 7 پلاس

آگوست 7, 2016

ویدیویی از نمایش آیفون 7 و 7 پلاس    

مقایسه آیفون 7 پلاس با 6 اس پلاس

آگوست 7, 2016

مقایسه ظاهری آیفون 7 پلاس با 6 اس پلاس